Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

01.06.2024 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

01.06.2024


Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 1 Haziran 2024 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

 

1 - E.2024/259

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün, 30.05.2024 tarihinde Mersin’de oynanan Mersin Büyükşehir Belediyesi – Sigortam Net Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Final müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle;

                i.    Eylemin 2023–2024 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.11.05.2024-E.2024/237) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

              ii.    Eylemin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/6. maddesi gereğince 100.000,00-TL eklenmek sureti ile toplam 110.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 32/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 2023–2024 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin Basketbol Disiplin Kurulu’nun 15.12.2023 tarih, E.2023/380, K.2023/381, 24.04.2024 tarih, E.2024/210, K.2024/214, 03.05.2024 tarih, E.2024/218, K.2024/222, 11.05.2024 tarih, E.2024/237, K.2024/241 ve 16.05.2024 tarih, E.2024/242, K.2024/246 sayılı dosyalarından kesinleşmiş beş ayrı cezasının bulunduğu da dikkate alınarak 75.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza ½ oranında arttırılarak 112.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Cezaların toplanması sureti ile 222.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2024/263)

 

2 - E.2024/260

30.05.2024 tarihinde Mersin’de oynanan Mersin Büyükşehir Belediyesi – Sigortam Net Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Final müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Sigortamnet Spor Kulübü görevlisi İlker Türel’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. maddesi gereğince takdiren 18.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemin Basketbol Disiplin Talimatı’nın 11. maddesinde düzenlenen haksız tahrik altında işlendiği anlaşıldığından verilen ceza 1/3 oranında indirilerek 12.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, pişmanlık ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek 9.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Sigortamnet Spor Kulübü görevlisi İsmail Hakan Demirel’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. maddesi gereğince takdiren 8.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, pişmanlık ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek 6.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Sigortamnet Spor Kulübü basketbolcusu Abdoulaye Gueye’nin, rakip takım seyircisine yönelik saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle ve bütünlük içerisinde gerçekleştirilen sevke konu eylemlerle birden fazla farklı ihlalin oluşmasına sebebiyet verildiği ve bu suretle içtima oluşturduğu anlaşıldığından, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 9/3. maddesi düzenlemesi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince verilmesi gereken 50.000,00-TL para cezasının 62.500,00-TL para cezası olarak uygulanmasına, pişmanlık ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek 46.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2024/264)

 

Karar verilmiştir.

 

TBF Disiplin Kurulu

Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)

Türkiye Basketbol Federasyonu
Sinan Erdem Spor Salonu, Zuhuratbaba Mahallesi, Mustafa Sarıçiçek Bulvarı, No:6, 34147 Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE