Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

18.12.2020 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

18.12.2020


Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 18 Aralık 2020 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

 

1 - E.2020/167

Yeni Mamak Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 09.12.2020 tarihinde Ankara’da oynanan Mamak Belediyesi – Final Spor TBL müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 19. maddesi ile Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesine aykırılık sebebiyle, aykırılık neticesinde müsabakaya birden fazla kez ara verildiği de dikkate alınarak -aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2020/161 sayılı dosyasından verilen kararı müsabaka tarihi olan 09.12.2020 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı için- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Kulüp tarafından sunulan yazılı savunma beyanları ekinde gönderilen belgelerden, sevke konu teknik teçhizatın müsabaka öncesinde bakımlarının yaptırıldığı ve arıza yaşanmaması adına maksimum çabanın gösterildiği anlaşılmış olup, söz konusu hususlar Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/174)

 

2 - E.2020/168

Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü’nün, 09.12.2020 tarihinde Manisa’da oynanan Akhisar Belediye Basketbol – Manisa Büyükşehir Belediye Spor TBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;

a.   Eylemin 2020–2021 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince 1.250,00-TL eklenmek sureti ile toplam 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/175)

 

3 - E.2020/169

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü basketbolcusu Umut Geçen’in, 09.12.2020 tarihinde Manisa’da oynanan Akhisar Belediye Basketbol – Manisa Büyükşehir Belediye Spor TBL müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/176)

 

4 - E.2020/170

Yalova VİP Gençlik Spor Kulübü’nün, 12.12.2020 tarihinde Yalova’da oynanan Yalova VİP – Bodrum Karya TKBL müsabakası sırasında gerçekleşen Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 22. maddesi ile Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesine aykırılık sebebiyle, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/177)

 

5 - E.2020/172

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Derneği’nin, 12.12.2020 tarihinde Tekirdağ’da oynanan Çorlu Belediyesi – Geçit Spor TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33. ve 64. maddelerine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/178)

 

6 - E.2020/173

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 13.12.2020 tarihinde Kayseri’de oynanan Bellona Kayseri Basketbol – Beşiktaş HDI Sigorta Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar seyirci olayları şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, sevke konu eylemin mahiyetinin müsabaka görevlileri raporlarından kesin ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılamaması ve eylemin seyirci olayı seviyesine ulaşıp ulaşmadığının tespit edilememesi nedeni ile Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2020/179)

 

7 - E.2020/174

Sakarya Yükseliş Spor Kulübü’nün, 12.12.2020 tarihinde Sakarya’da oynanması gereken ICC Yatırım Sakarya Yükseliş – Global Connect Travel Düzce TKBL müsabakasına, müsabaka başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle;

a.   Basketbol Disiplin Talimatı’nın 45/1. maddesi gereğince 1 puan indirme ve 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 22/1/a., 22/2. ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 45/4. maddeleri gereğince hükmen mağlubiyetine,

c.   Geçerli mazereti olmaksızın ikinci kez müsabakaya çıkılmadığı tespit edilmiş olduğundan; Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 23/2. ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 19. maddesinin uygulanması takdiri için dosyanın değerlendirilmek üzere TBF Yönetim Kurulu’na tevdiine, oybirliği ile; (K.2020/180)

 

8 - E.2020/175

12.12.2020 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

A. Fenerbahçe Spor Kulübü görevlisi Cenk Renda’nın, 

a.   Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 9.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Her ne kadar müsabaka görevlilerine yönelik hakaret disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, sevke konu eylemin sübutunun ve mağdurunun mevcut raporlardan şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilemeyeceği anlaşıldığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

B.  Fenerbahçe Spor Kulübü görevlisi Erdem Can’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 9.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

C.  Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Ali Muhammed, her ne kadar müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareket disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, sevke konu eylemin mahiyetinin ve sportmenliğe aykırı hareket seviyesine ulaşıp ulaşmadığının tespit edilememesi nedeni ile hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2020/181)

 

9 - E.2020/176

Anadolu Panterleri Basketbol Kulübü antrenörü Gencer Baytimur’un, 12.12.2020 tarihinde Ankara’da oynanan Lokman Hekim Üniversitesi Anadolu Panterleri – Kayserigaz GSK TB2L müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/182)

 

10 - E.2020/177

Karşıyaka Spor Kulübü görevlisi Cem Karas’ın, 12.12.2020 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi müsabakası sonrasında şahsi sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 30/1. ve 30/5. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/183)

 

11 - E.2020/178

Kayseri Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur’un, 16.12.2020 tarihinde Elazığ’da oynanan Birevim Elazığ İl Özel İdare – Bellona Kayseri Basketbol Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/184)

 

12 - E.2020/171

Ego Spor Kulübü hakkında, 12.12.2020 tarihinde Ankara’da oynanan ABB Egospor – Kadıköy İstanbul SK TB2L müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

 

Karar verilmiştir.

 

Av. Can YALÇINKAYA

Disiplin Kurulu Başkanı

Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)

Türkiye Basketbol Federasyonu
TBF Binası 10. Yıl Caddesi 34020 Zeytinburnu | İstanbul