Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

TBF Akademi’de Lig Temsilcisi Ön Başvuruları Başladı

28.08.2023


Türkiye Basketbol Federasyonu, Temsilciler Kurulu lig müsabakalarında görev yapan kadrosunu güçlendirmek hedefiyle yeni temsilcileri ekibe dahil edecek.

Temsilciler Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen çeşitli liglerde görevlendirmek üzere yeni Lig Temsilcilerinin tespit için eğitim sürecini TBF Akademi’de başlatıyor.

TBF Lig Temsilcisi olmak isteyen adayların aşağıda yer alan linkten kayıt olmaları ve eğitim sürecini takip etmeleri gerekmektedir.

a)              

Son başvuru tarihi

15 Eylül, Cuma

b)              

Başvuruların ön değerlendirilmesi ve kabul edilenlerin ilanı

Tarih daha sonra ilan edilecek

c)              

Mülakat ve yazılı sınav (Genel Kültür)

Tarih daha sonra ilan edilecek

d)              

Mülakat ve sınav değerlendirmesi sonrası TBF Akademi’de sertifika programına kabul edilenlerin ilanı

Tarih daha sonra ilan edilecek

e)              

Kabul edilenlerin TBF Akademi sertifika programına kayıt olması ve programı başarıyla tamamlaması

3 Ekim – 3 Kasım 

f)               

Lig Temsilci Semineri

Tarih daha sonra ilan edilecek 

 Kurs için başvuracak adayların aşağıdaki şartlara uygun olması gereklidir.

  1. T.C. vatandaşı ve en az üniversite veya dengi okul mezunu olmak,
  2. Kursun açıldığı yıla göre otuz (30) yaşından küçük ve elli (50) yaşından büyük olmamak,
  3. Başvuru tarihi itibarıyla basketbol branşında faaliyetlere katılan bir kulübün çalışanı, basketbolcusu, antrenörü, menajeri, idarecisi olmamak,
  4. Hakem, hakem değerlendiricisi veya masa görevlisi olmamak,
  5. Görsel, işitsel ve yazılı (internet dahil) medyada basketbol ilgili konularda yorumculuk yapmamak,
  6. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerim aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya bu Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu' nun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.
  7. Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

Lig Temsilcisi olmak üzere başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Temsilci Talimatı’ nın ön değerlendirmeye ilişkin;

 “MADDE 9 -     TEMSİLCİ OLMA ŞARTLARI

(1) Temsilci olmak üzere başvurularını zamanında yapan ve istenen belgeleri tam olarak teslim edenlerin başvuruları TK tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler ismen kurslara davet edilirler.”

hükmü dahilinde başvurular Temsilciler Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

TBF Lig Temsilcisi olmak için müracaat etmek isteyen adayların en geç 15 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar TBF Akademi’de ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

TBF Akademi’de ön başvuru sayfası için lütfen tıklayınız

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)

Türkiye Basketbol Federasyonu
Sinan Erdem Spor Salonu, Zuhuratbaba Mahallesi, Mustafa Sarıçiçek Bulvarı, No:6, 34147 Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE