Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

Yönetici Eğitimi

TBF YÖNETİCİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL SORULAR

 • TBF Yönetici Eğitimi kaç kategoriden oluşur?

TBF Yönetici Eğitimi;

  • 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi
  • 2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici Eğitimi
  • 3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici Eğitimi

olmak üzere üç kademeden oluşur.

Adaylar üst kademe eğitimine başvurabilmek için bulunduğu yöneticilik kademesinde en az iki yılı doldurmak, her sezon için yönetici lisansının vize işlemini gerçekleştirmek ve uluslararası yönetici seminerine katılmak zorundadırlar.

 • TBF Yönetici Eğitimi’nde yer alan kurslar nasıl organize edilir?

Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan iş birliği sonucunda hazırlanmış basketbol yöneticiliği alanında teknik bilgilere ulaşacağı uzaktan eğitimin 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi derslerine adaylar akademi.tbf.org.tr adresinden başvurabilirler. Uzaktan eğitimi tamamlayan adaylar önce vize sınavına ardından da sertifika sınavına girecekler.

Başarılı olmaları halinde 1. Kademe (C Kategorisi) yönetici olarak akredite olacaklar. İki yıl boyunca seminerlere katılarak vize işlemlerini gerçekleştiren kişiler 2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici Kursu’na katılmaya hak kazanırlar.

 • Kurslarda devamsızlık şartları nelerdir?

Kursların ilk aşaması olan uzaktan eğitim kısmında kişiler Federasyon tarafından belirtilen eğitim başvuru tarihleri sonuna kadar tüm konu tarama testlerini ve vize testini tamamlama zorundadırlar.

İkinci aşamada ise sınıf ortamında gerçekleşecek eğitimlerde ise kurslara en fazla bir (1) tam gün veya iki (2) yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

 • Basketbol alanında farklı kimliği olan kişiler 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’ne başvurabilir mi?

Eğitimlere 18 yaşını doldurmuş, gerekli şartları yerine getiren tüm T.C. vatandaşları başvurabilir.

 • Yönetici belgesi hangi liglerde zorunludur?

2020-2021 sezonu itibariyle Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL), Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) sözleşme ile çalışacak yöneticiler için belge zorunluluğu aranacaktır.

Belge aranacak olan yönetici belge kategorisi ve teknik kadroda yer alacak olan yönetici sayısı ilgili lig talimatlarında belirtilmektedir.

 

TBF talimatlarının yer aldığı sayfaya ulaşmak için tıklayınız.

 • Eğitimler sırasında eğitmenle iletişim kurma şansım var mı?

Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşen eğitimlerde eğitmenlerle ‘’Birebir Görüşme’’ özelliği sayesinde iletişim kurulabilmektedir. Bunun yanında eğitmenler konuşma grupları açarak kişilerle dosya paylaşabilir, onlardan ödev talebinde bulunabilirler.

 • Uzaktan eğitim veya konu tarama testi sırasında internet bağlantısı koparsa ne yapmalıyım?

Eğitim sırasında internet bağlantısında sorun olması durumunda kişiler kendi profillerine tekrar girebilmeleri durumunda ‘’Eğitimlerim’’ sayfasından kaldıkları yerden devam edebilirler.

 

 • Aktif basketbolcuyum. 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’ne başvurabilir miyim?

Eğitimlere 18 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları yerine getiren tüm T.C. vatandaşları başvurabilir.

 • Kategoriler arası geçiş şartları nelerdir?
 •  

  • 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici:

Bu kategori için düzenlenen eğitim programını kapsar.

  • 2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici:

2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici eğitim programına; 1. Kademe (C Kategorisi) yönetici belgesine sahip olan, en az iki (2) yılını doldurduğunu, bu süre zarfında en az bir (1) yönetici gelişim seminerine katıldığını ve her sezon için vize işlemlerini yaptırdığını belgeleyen yöneticiler katılabilir.

  • 3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici:

3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici eğitim programına; 2. Kademe (B Kategorisi) yönetici belgesine sahip olan, en az iki (2) yılını doldurduğunu, bu süre zarfında en az bir (1) yönetici gelişim seminerine katıldığını ve her sezon için vize işlemlerini yaptırdığını belgeleyen yöneticiler katılabilir.

Yöneticilerin bir üst kategoriye terfileri Federasyon’un yönetici sertifika programı dahilinde açtığı kurslar ile sağlanır. Yöneticiler, Federasyonun açtığı zorunlu öngörülen kurs ve seminerlere Federasyon tarafından kabul edilebilir geçerli mazeretler dışında katılmak durumundadır. Aksi takdirde o sezonda yönetici olarak görev alamazlar, bir üst kategoriye terfi ettirilmezler.

 • Aldığım eğitimler sonunda kendi alanımda edindiğim sertifikanın geçerlilik süresi herhangi bir durumda biter mi?

Kişilerin eğitim sonunda gerçekleşen final sınavı sonucunda aldıkları sertifikanın geçerliliği için herhangi bir sona erme süresi bulunmamaktadır. Ancak aşağıda yer alan şartların oluşması durumunda alınan sertifika geçersiz sayılabilir.

  • Yönetici kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini yönetici başarı belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı yönetici başarı belgesi verildikten sonra anlaşılan yöneticilerin belge ve lisansları Federasyon tarafından geçersiz sayılır.
  • 9/5/1959 tarihli ve 10201 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçlar arasında yer alan kural ve ihlallerin herhangi birinin işlendiğinin tespit edilmesi durumunda yöneticilerin belge ve lisansı Federasyon tarafından geçersiz sayılır.

 • Aldığım yönetici sertifikası sadece kulüplerde mi geçerli? Milli takımlarda da geçerliliği var mı?

Yönetici belgesi TBF tarafından organize edilen liglerde geçerlidir.

1. KADEME (C KATEGORİSİ) YÖNETİCİ EĞİTİMİ SORULARI

 • Eğitime başvuru şartları neler?

Kategoriler itibariyle yönetici sertifika programına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Bütün kategoriler için geçerli olup, Milli basketbolcularda en az ilköğretim mezunu olmak.)
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül ve görme engelli olmamak,
  • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı (6) aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
  • En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Federasyon Disiplin Talimatı ve/veya 13/7/2019 tarihli ve 30830 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliği'ne göre son üç (3) yıl içinde bir defada altı (6) aydan fazla ve/veya toplam bir (1) yıldan fazla ceza almamış olmak veya müsabaka sonucunu etkileme, şike, teşvik, doping suçlarından birinden ceza almamış olmak.

Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartlardan sırasıyla; basketbol branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, en az beş (5) sezon lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

 • Eğitimlere 18 yaşından küçükler başvurabilir mi?

Eğitimlere 18 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları yerine getiren tüm T.C. vatandaşları başvurabilirler.

 • T.C. vatandaşı dışındakiler başvurabilir mi?

Eğitimlere tüm T.C. vatandaşları başvurabilirler.

 

 • Eğitim ücreti ne kadar?

2019-2020 Yılı Yönetici Eğitim Bedelleri şu şekildedir;

KURS / SEMİNER / ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI       KATILIM ÜCRETİ

1.Kademe (C Kategorisi) Yönetici Kurs                                            100 TL

2.Kademe (B Kategorisi) Yönetici Kurs                                            300 TL

3.Kademe (A Kategorisi) Yönetici Kurs                                            500 TL

Yönetici Gelişim Semineri                                                                    200 TL

Uluslararası Yönetici Semineri          Normal Kayıt                      250 TL

                                                                          Geç Kayıt                             500 TL

Bütünleme Başvuru İşlemleri                                                              100 TL

Denklik İşlemleri                                                                                       250 TL

Yabancı Yönetici Çalışma Başvuru İşlemleri                                 500 TL

Not-1: 2019-2020 Eğitim Yılı’nda düzenlenen 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Kursu sonucunda veya denklik başvurusu yoluyla belge sahibi olan kişilerden kart ücreti ve 2020-2021 sezonu için yapacağı vize başvuru ücreti alınmayacaktır.

Not-2: Denklik başvuru ödemeleri Denklik Başvuru Formunda yer alan banka hesabına yapılmaktadır.

Not-3: 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Kursu başvuru ödemeleri www.akademi.tbf.org.tr  sayfasından gerçekleşmektedir.

 

 • 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’ne ne zaman başvurabilirim?

1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi:

  • 2021 Eğitim yılı daha sonra duyurulacaktır.

 

 • 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan konu testi nedir?

Konu Testi:

  • Her bir derse ait konu testi bulunmaktadır.
  • Adaylar, eğitime ait ders videosunu izlendikten sonra konu testini yapabilirler.
  • Adaylar, ancak konu testlerini tamamladıktan sonra 1. Kademe Yönetici Eğitimi sonunda vize sınavına erişebilirler. Sistemdeki tüm konu testleri için başarı puanı 60'tır.
  • Adayların konu testlerini sınırsız sayıda deneme imkanı bulunmaktadır.
  • Adayın tamamladığı konu testlerinde her sınavda aldığı en yüksek test sonucu genel puan hesaplamasına eklenmektedir.

   

 • 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan vize sınavı nedir?

Vize Sınavı:

  • Adaylar, tüm konu testlerini tamamlamalarının ardından vize sınavına giriş hakkı kazanırlar.
  • Vize sınavı, tüm eğitimlerin soru havuzundan otomatik şekilde anlık seçilen yüz (100) sorudan oluşur.
  • Adaylar vize sınavına üç (3) kere girebilirler. Adaylar tarafından alınan en yüksek puan dikkate alınır.
  • Vize sınavında alınan puan ders notunun %40'ını etkiler.

   

 • 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan sertifika sınavı nedir?

Sertifika Sınavı:

 • Vize sınavını tamamlayan adaylar sertifika sınavına girmeye hak kazanırlar.
 • Adayların sertifika sınavı öncesinde gerçekleşecek iki (2) günlük sınıf eğitime katılmaları zorunludur.
 • Sertifika sınavı, belirlenen tarihte, belirlenen bilgisayar laboratuvarında gerçekleşir. Sınavın detayları adaylara TBF tarafından ayrıca duyurulur.
 • Sertifika sınavında alınan puan ders notunun %60'ını etkiler.
 • Sertifika eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az altmış (60) puan alınması gerekir.

 

BASKETBOLCU, ANTRENÖR VE YÖNETİCİ GEÇMİŞİ İLE YAPILACAK DENKLİK BAŞVURUSU SORULARI

 • Denklik başvurularını ne zamana kadar gerçekleştirebilirim?
 •  

  • 2021 Eğitim yılı daha sonra duyurulacaktır.

   

 • Denklik başvurusunu nereye ve nasıl yapabilirim?

Başvurular akademi.tbf.org.tr adresi üzerinden ön başvuru sayfasından yapılmaktadır.

 • Her yıl denklik başvurusu açılacak mı?

o   Denklik başvurusu sadece 2020 ve 2021 Eğitim Yılında verilecektir. Diğer yıllarda yapılacak denklik başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 • Denklik başvurusu için istenen belgeler neler?
  1. Denklik bilgi formu
  2. Adaya ait vesikalık fotoğraf
  3. Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesi onaylı sureti (Belgenin e-devlet üzerinden temin edilen QR kodlu versiyonu da kabul edilecektir.)
  4. Yönetici/Antrenör/Basketbolcu Geçmiş Talep Formu
  5. Adli Sicil Kaydı (Belgenin e-devlet üzerinden temin edilen QR kodlu versiyonu da kabul edilecektir.)
  6. Sporda cezası olmadığına dair resmi yazı (Belgenin e-devlet üzerinden temin edilen QR kodlu versiyonu da kabul edilecektir.)
  7. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

 

 • Denklik başvurusu belgelerini nasıl temin edebilirim?

Başvuruda gerekli olan belgeler ve belgelerin temini için başvurulacak adresler sırasıyla;

  • Denklik Bilgi Formu:
   • Form rehber hizmeti görmektedir. Formda yer alan bilgileri ve matbu evrakları dikkate alarak başvuru sayfasında belirtilen yerlere yüklemeniz gerekmektedir.
   • Formun yükleneceği adres: akademi.tbf.org.tr
  • Adaya Ait Vesikalık Fotoğraf: Başvuru sırasında vesikalık fotoğrafın dijital versiyonunun akademi.tbf.org.tr sayfasındaki fotoğraf alanına yüklenmesi gerekir.
  • Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesi onaylı sureti: Başvuru sırasında vesikalık belgenin akademi.tbf.org.tr sayfasındaki alana yüklenmesi gerekir. Belgenin e-devlet üzerinden temin edilen QR kodlu versiyonu da kabul edilecektir.
  • Yönetici/Antrenör/Basketbolcu Geçmiş Talep Formu
   • Yönetici Geçmişi Talep İşlemleri:

·       Yöneticilik geçmişi ile denklik başvurusu için, kişilerin ‘’Denklik Bilgi Formu’’ dosyasında yer alan matbu formdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında doldurarak imzaladıktan sonra taratıp akademi.tbf.org.tr adresindeki ilgili yerlere yüklemesi gerekmektedir.

   • Basketbolcu veya Antrenör Geçmiş Talep İşlemleri

·       Basketbolcu veya antrenör geçmişi ile denklik başvurusu için kişilerin ‘’Denklik Bilgi Formu’’ dosyasında yer alan matbu formdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında doldurarak imzaladıktan sonra taratıp akademi.tbf.org.tr adresindeki ilgili yerlere yüklemesi gerekmektedir.

   • Millilik Talep İşlemleri:
    • 50 kez A Mili Takım’da görev almış kişilerin ‘’Denklik Bilgi Formu’’ dosyasında yer alan matbu formdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında doldurarak imzaladıktan sonra taratıp akademi.tbf.org.tr adresindeki ilgili yerlere yüklemesi gerekmektedir.

 

  • Adli Sicil Kaydı: Belgenin QR kodlu versiyonu e-devlet üzerinden temin edilmektedir. Başvuru sırasında belgenin akademi.tbf.org.tr sayfasındaki alana yüklenmesi gerekir
  • Sporda Cezası Olmadığına Dair Resmi Yazı: Kişilerin e-devlet üzerinden sporda cezası olmadığına dair resmi yazı ile TBF Hukuk Departmanı’ndan sporda cezası olmadığına dair resmi yazı talebini siteye başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
   • E-devlet platformu üzerinde Spor Bilgi sistemi üzerinden alınacak belgenin başvuru rehberi ekte yer almaktadır.
   • TBF Disiplin Kurulu’ndan belge talebi işlemleri için; ‘’Denklik Bilgi Formu’’ dosyasında yer alan matbu formdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında doldurarak imzaladıktan sonra taratıp akademi.tbf.org.tr adresindeki ilgili yerlere yüklemesi gerekmektedir.
  • Başvuru Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

 

 • Denkliğe başvuran kişiler aynı zamanda eğitime de kayıt olabilir mi?

o   Kişiler her iki alana da belge sahibi olmak için başvurabilirler ancak, denklik başvurusu veya kursu başarılı şekilde tamamlamalarının ardından yalnız birinden belge alabilirler. Belgelenen bir kişi tekrar denklik başvurusunda bulunamaz.

 

o   Denklik veya kurs sonucu belge alan kişi için Yönetici Talimatının ilgili maddesinde yer alan esaslar geçerlidir.

 

·       Denkliğe başvuran kişinin parası iade edilir mi?

Başvuru sırasında denklik için gerekli şartları yerine getiremediği saptanan kişiler TBF sitesinde TBF Akademi sayfasının altın yer alan Yönetici Eğitimi bölümünün Dokümanlar alt sayfasından Bedel İade Talep Formu’nu istenilen şekilde doldurup dekontla birlikte ücret iadesi için akademi@tbf.org.tr mail adresinden başvuruda bulunabilir.

 • Denklik şartları neler?

Denklik şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 • Geçmişinde hem yönetici olan hem antrenör olan kişiler iki rolüyle birlikte başvuruda bulunabilecekler mi?

Kişiler denklik başvurularını resmi yollarla kanıtlamaları şartıyla antrenör, yönetici veya basketbolcu geçmişleriyle gerçekleştirebilirler.

Denklik başvurusu değerlendirmesinde kişinin avantajına olacağı şekilde, en üst yönetici kategorisinde hak edilişi sağlayacak rol dikkate alınır ve buna istinaden belge verilir.

 • Denklikle aldığım yönetici kategorisi çalıştığım kulübün yer aldığı lig için belirlenen kategorinin altında ne yapmalıyım?

Denklik başvurusu sonucu yönetici belgesi alan kişiler için 4 (yıl) boyunca çalıştığı liglerde kategori şartı aranmayacaktır.

 • Ücret ne kadar ve nereye yatırılıyor?

Denklik başvuru ücretleri işlemleri Garanti Bankası’nın Türkiye Basketbol Federasyonu hesap adındaki, 346 numaralı şubesi, 6298057 hesap numarasıyla veya TR71 0006 2000 3460 0006 2980 57 IBAN numarasıyla gerçekleşmektedir.

Denklik Başvuru Bedeli 250 TL’dir.

Açıklama bölümüne; İsim – Soyisim, T.C. kimlik numarası, işlem detayı (Ör: Denklik Başvurusu) bilgilerinin yazılması gerekmektedir. (ATM’den yatırılan dekont ile işlem yapılamamaktadır. İnternet bankacılığından da işlem yapılabilmektedir. Birden fazla vize işlemi gerçekleştirecek kulüp veya kişiler, yöneticilerin adına ayrı dekont göndermeleri gerekmektedir.)

Başvuruları onaylanmayan adayların yatırmış oldukları başvuru bedellerinin iadesi için, TBF sitesinde TBF Akademi sayfasının altın yer alan Yönetici Eğitimi bölümünün Dokümanlar alt sayfasından Bedel İade Talep Formu’nu istenilen şekilde doldurup dekontla birlikte ücret iadesi için akademi@tbf.org.tr mail adresinden başvuruda bulunabilir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)

Türkiye Basketbol Federasyonu
TBF Binası 10. Yıl Caddesi 34020 Zeytinburnu | İstanbul